Kennel PRIDEBASS

Breeder: Alena

Kennel MECHTA VSEY ZHIZNI

Breeder: TIKHONOVA T.V.

Kennel LAYLAP

Breeder: Dina Khusainova

Kennel LILY CROWN

Breeder: Ludmila

Kennel BUFFOBASS

Breeder: Maria

Kennel IZ CHERNICHNOGO RAYA

Breeder: Olga