Kennel IZ DOMA MARKOVYKH

Breeder: Evgenya, Alexey

Kennel LONG ORAY RATINTAL

Breeder: Tatyana

Kennel ALICE HOUNTERS

Breeder: Olesya

Kennel NADEZHDA KSENII

Breeder: Anna

Kennel IZ MILOVIDOVO

Breeder: Elena, Andrey

Kennel INFINITY STAR LIFE FOR

Breeder: Julya